BÖLÜMÜMÜZÜN AMACI

Bölümümüz, 1999 yılından beri Rektörlüğe bağlı bir birim olarak hizmet vermektedir. Kuruluş amacı “üniversite öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek” olarak özetlenebilecek olan Bölümümüzde akademik faaliyetler bu çerçevede yürütülmekte olup, farklı disiplinlerdeki Üniversitemiz öğrencilerinin bilgisayar, internet ve akademik bilişim ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanmış

  • ENF001 Temel Bilgi Teknolojileri
  • ENF002 Programlama Dilleri – I
  • ENF003 Programlama Dilleri – II
  • ENF004 Bilgisayarlı İstatistik Uygulamaları
isimli derslerin koordinasyonu yapılmaktadır. Bölümümüz denetiminde olan bilgisayar ve internet labratuvarlarındaki bilgisayarlar, uygulama ve akademik araştırma yapacak öğrencilerin kullanımına mesai saatleri içerisinde açıktır. Bunların dışında çeşitli fakülte ve yüksekokullarımız bünyesinde faaliyet gösteren bilgisayar laboratuvarları da mevcuttur.
 

DUYURULAR

DERS PROGRAMI

Ders Programı İçin Tıklayınız...