http://enf.harran.edu.tr/
E-Mail enformatik@harran.edu.tr
phone (0 414) 310 3000 Ext: 1088
Fax (0 414) 344 0051
Address  Harran Üniversitesi, Enformatik Bölüm Başkanlığı, Yenişehir Kampüsü, 63300 ŞANLIURFA