Temel Bilgi Teknolojileri
 
Bilgi teknolojilerine giriş, Bilgi çağı ve bilgi toplumu, Bilgi sistemleri, Bilgisayar organizasyonu, İşletim sistemleri, Bir işletim sistemi kullanımı, Bilgisayar giriş-çıkış birimlerinin kullanımı, Yazılım kavramı, Uygulama yazılımlarına giriş. 

Kelime İşlem Programı : Dosya işlemleri, sayfa düzenleme, yazıcı kullanımı, yazı düzenleme, Görüntü ayarlamaları, grafik şekil ve denklem ekleme, yazı fontları, paragraf ayarlamaları, Kenarlık ve gölgeleme ayarlamaları, Gramer kontrolü, Araç çubuklarınının düzenlenmesi, Makro kullanımı, Tablo düzenleme işlemleri, Birden fazla dosya üzerinde çalışma. 

Elektronik Tablolama : Temel tablolama işlemleri (Dosya açma, kaydetme, yazdırma, kapatma), Elektronik tabloya bilgi girişi/silme/düzeltme, Sayfa ayarlama, Sayılar ve formüllerin girişi, Hücre veri ve biçimlerini kopyalama ve taşıma, Çalışmaya formül katma, Veri analizi (Senaryo hazırlama, makro kullanımı), Veritabanı işlemleri, Veritabanı raporlama, Grafik oluşturma ve biçimleme, Makroların kullanımı. 

Sunu Programları:Temel dosya işlemleri, Yeni sunu hazırlama, Sayfa düzeninin ayarlanması, Yeni sayfa ekleme, Slayt hazırlama, Efekt ve seslerin eklenmesi, Zaman ayarlama, Slayt üzerinde değişiklik, Slayt gösterisi. 

Veritabanı Programları:Veritabanı kavramı,  Temel dosya işlemleri, Yeni bir veritabanı hazırlama, Veri tipleri ve özellikleri, Veritabanı ekran düzenlemesi, Kayıt girişi-silme-düzeltme ve sıralama işlemleri, Form hazırlama, Raporlama, Etiket basımı, Dosyalar arası veri transferi. 

Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları : Internet ve World-Wide-Web’e giriş, WWW’de bilgi tarama, Elektonik posta kullanımı, FTP kullanımı, Internet ile bilgi yayma, HTML, HTML editörleri ve JAVA

Ders Detayı: [ .doc | .pdf]


Programlama Dilleri I

Programlamaya giriş, Bilgisayar ile problem çözme (Algoritma ve Akış Diagramları), Turbo Pascal’da Program yapısı, Veri tipleri ve Tanımlama blokları, Turbo Pascal editörünün kullanımı, Giriş-Çıkış komutları, Karşılaştırma komutları, Döngü komutları, Ekran komutları, Altprogramlar (Procedure/Function), Standart procedure ve fonksiyonlar, Diziler (Arrays), Sıralama ve Arama yöntemleri, Hata kodları (Run-time, Compiler), Unit programlarının hazırlanması, Grafik ve ses komutları, Dos Unit komutları, Yazıcı kullanımı, Dosyalama (Text, Typed), Overlay dosya kullanımı 

Teorik derslerde komutlar, programlama mantık ve yöntemleri anlatıldıktan sonra bu konuları kapsayan örnek programlar hazırlanır. Konuyu pekiştirmek amacıyla her hafta ödevler verilir.  Teorik olarak anlatılan konuların uygulaması laboratuvarda yapıldıktan sonra, bir önceki haftada verilen ödevlerin bilgisayarda gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir.

Ders Detayı: [ .doc | .pdf]


Programlama Dilleri II

Program yapısı, Veri tipleri ve Tanımlama blokları, Editör kullanımı, Giriş-Çıkış komutları, Karşılaştırma komutları, Döngü (tekrarlama) komutları, Ekran komutları, Pointer’lar, Function altprogramları, Recursion function’lar, Makro kullanımı, Standart fonksiyonlar, Diziler (Arrays), Sıralama ve Arama yöntemleri, Hata kodları (Run-time, Compiler), Header dosyalar, Yazıcı kullanımı, Dosyalama (Text, Binary),  Grafik ve ses komutları. 

Teorik derslerde komutlar, programlama mantık ve yöntemleri anlatıldıktan sonra bu konuları kapsayan örnek programlar hazırlanır. Konuyu pekiştirmek amacıyla her hafta ödevler verilir.  Teorik olarak anlatılan konuların uygulaması laboratuvarda yapıldıktan sonra, bir önceki haftada verilen ödevlerin bilgisayarda gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir.

Ders Detayı: [ .doc | .pdf]


Bilgisayarlı İstatistik Uygulamaları

 
Bilgisayarlı istatistiğe giriş, SPSS Programının tanıtımı, Tanımlayıcı istatistikler, Merkezi eğilim ölçüleri, Yayılma ölçüleri, Program yardımıyla tanımlayıcı istatistik nasıl yapılır, Dağılımlar, Program yardımıyla dağılım testleri nasıl yapılır, Sıklık tabloları ve tanımlayıcı grafiklerin hazırlanması, Örneklem seçimi, Anket hazırlama ve değerlendirme, Bağımlı-bağımsız grup ortalamalarının karşılaştırılması, Tek-iki yönlü varyans analizi, Non-parametrik varyans analizi, Güven sınırları, Z testi, Ki kare testi, Çapraz tablolar, Regrasyon analizi, Çok değişkenli istatistik analiz yöntemleri (Diskrimnant, Lojistik, Regrasyon, Kümeleme Analizi) 

Ders Detayı: [ .doc | .pdf]


 

DUYURULAR

DERS PROGRAMI

Ders Programı İçin Tıklayınız...